Tag grzech

Bądź święty! — dr Anna Saj

Oskarżyciel przychodzi, by Cię potępiać, wytykać Ci wszystkie Twoje porażki i potępić Cię za nie. Jesteś hipokrytą, nie nazywaj się chrześcijaninem, nigdy nie będziesz czysty przed Bogiem – tak brzmi jego głos. Bóg mówi inaczej: Oto teraz nie ma wyroku…

Idź dalej!
Uda Ci się, żyć według planu!