Kategoria Artykuły i nauczania

Jak rozpoznać kłamstwa diabła — dr Anna Saj

Kim ty właściwie jesteś. Zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. Jesteś duchowy. Jesteś niepodrabialny, niepowtarzalny, niesamowity, niezwykle uzdolniony. Możesz wiele. Możesz wieść zadowolone życie. Możesz dobrze wychować swoje dzieci. Możesz być dobry na swoim…

To pomoże Ci zmienić życie i okoliczności – dr Anna Saj

Ogłaszanie Słowa Bożego uwalnia moc Bożą, która jest w stanie całkowicie zmienić twoje życie i okoliczności. Słowo „ogłaszanie” jest związane ze słowem „wyznanie”. Wyznać, oznacza powiedzieć to samo, co już wcześniej zostało powiedziane. Dla nas wierzących oznacza to, że wypowiadamy…

Idź dalej!
Uda Ci się, żyć według planu!